KAMU HACZİ

Devlet, özel idareler ve belediyelerin alacaklarına karşılık, başkalarının gayrimenkulleri üzerinde uyguladıkları haciz işlemine denir. Kamu haczi tapu kütüğüne şerh edildikten sonra alacaklı kamu idaresinin yazılı izni olmadan gayrimenkul üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz.

Bir Yorum Gönder