MAL ORTAKLIĞI REJİMİ

Medeni Kanun’a göre eşlerin sahip olduğu tüm gayrimenkullerin iştirak halinde mülkiyet sayıldığı, sözleşmeyle düzenlenen bir mal rejimidir. Mal ortaklığının tescilinden sonra, iştirak halinde mülkiyet hükümleri uygulanır. Hiçbir eş kendi başına gayrimenkul üzerinde tasarruf yetkisine sahip değildir. Ancak birlikte veya diğerinin rızası alınarak tapu sicilinde işlem yapılabilir. Düzenlenen bu sözleşmede eşler, mallarının bazılarını bu rejim kapsamında bazılarını ise kapsam dışında tutarak kişisel malları olarak ayırabilirler.

Bir Yorum Gönder