MAL REJİMLERİ

Evliliğin sona ermesi durumunda eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören, kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi olmak üzere 4 mal rejimi vardır. Eşler evlenmeden veya evlendikten sonra sözleşme yaparak bu dört rejimden birini seçmezlerse kanunen edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş sayılırlar.

Bir Yorum Gönder