MUKTEZA (TALİMAT)

Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin belli bir talep ve konuya ilişkin olarak tereddüt ettikleri konuları, bölge müdürlüğü veya bölge müdürlüğü kanalıyla genel müdürlüğe intikal ettirmeleri sonucu, söz konusu sorunun nasıl çözülebileceğini açıklanması talimat yoluyla yapılır.

Bir Yorum Gönder