MÜTEMMİM CÜZ (BÜTÜNLEYİCİ PARÇA)

Asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Örneğin; bir evin kapısı ve pencereleri, bir arabanın aküsü ve tekerleği gibi. Bütünleyici parça, tamamlayıcı parça.

Bir Yorum Gönder