MUTLAK FERAGAT

Hakkın kendisinden tamamen vazgeçme. Şufa hakkının ilerde yapılacak satışlar için kullanılmayacağının, bu haktan tamamiyle vazgeçildiğinin ifadesi olarak Tapu Sicil Müdürlüğünde ilgilisi tarafından yapılan işlem.

Bir Yorum Gönder