NİSPİ VERGİ

Tapu işlemlerinde oransal olarak tahsil edilen vergilere denir. Yürürlükteki mevzuata göre tapu işlemlerinde uygulanan nispi vergiler:

Satış harcı     : binde 20

Alım harcı     : binde 20

İpotek            : binde 4,55

Taksim           : binde 11,38 ve  binde 4,55

Hibe               : binde 68,31

Tashih            : binde 11,38

İntifa              : binde 20 bedelli, binde 68,31

Kira şerhi      : binde 6,83

Satış vaadi     : binde 6,83

Tevhid           : binde 11,38

İfraz                : binde 11,38

Şufa hakkı     : binde 6,83

Bir Yorum Gönder