REHİN

Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle, borcun ödenmemesi durumunda alacaklıya rehin konusu olan gayrimenkulü icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını tahsil etme hakkını veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin, ipotek, ipotekli borç senedi ve irad senedi şeklinde üç türü vardır.

Bir Yorum Gönder