Apartman Dairesinde Müzik Aleti Çalınabilir mi?

Bir apartmanda oturan kişinin daire sahibi veya kiracı olması, komşularına karşı sorumlulukları açısından bir fark oluşturmaz. Komşularınıza karşı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, “komşunu  rahatsız etme” ilkesi doğrultusunda hareket etme yükümlülüğünüz vardır.

Apartman yönetim planında veya site yönetim planında “müzik aleti çalınmaz” şeklinde bir kural varsa bu kuralın uygulanması mümkündür. Eğer yönetim planında müzik aleti çalınması konusunda herhangi bir yasak yoksa, ilgili kişi makul süre ve saatler içinde müzik aletini çalabilir. Bu eylem sonucunda komşularda yine de bir rahatsızlık meydana geliyorsa, rahatsızlık duyan kişi durumu site yönetimine bildirir. Site yönetimi, ilgili kişiye gerekli uyarıyı yapar. Rahatsızlık devam ediyorsa site yönetimi tarafından bu olay tutanağa geçirilir. Bağlı bulunulan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılarak sorunun hukuk kanalıyla halledilmesi sağlanır.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder