DAR MÜKELLEFİYET

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve gelirler bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler (çalışma veya oturum izni alarak 6 aydan daha fazla bir süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da bu kişilere dahildir). Bu kapsamda vergilendirilen mükelleflerden tevkif suretiyle vergilendirilmiş (işyeri olarak kiraya verilmiş) gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyanname alınmayacaktır. Diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Bir Yorum Gönder