DEĞER ARTIŞ VERGİSİ

Bir gayrimenkulün elde edilme tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması durumunda, satış fiyatı ve kazancı ne olursa olsun, herhangi bir vergiye tabi değildir. Fakat elde edilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması durumunda oluşan kazanç, belirlenen istisna tutarı (2013 için 9400 TL) düşüldükten sonra vergilendirilecektir. Vergi matrahının hesaplanmasında gayrimenkulün satıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen ÜFE oranında arttırılacaktır.

Bir Yorum Gönder