DEĞİŞİKLİK

Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın, sonradan meydana gelen olaylar ile anlam ve önemini yitirmesi veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın, gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden (tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir.

Bir Yorum Gönder