DENGELEME PLANI

Yol, dere ve bunun gibi tabii veya suni tesislerle yada sabit veya geçici sınırlarla çevrili alanların bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümleri hesaplanır. Hesaplanan yüzölçümüyle bu alandaki parsellerin tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümüyle doğru oranda dağıtılır. Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümüne göre yeni sınırlar, parsellerin kullanım şekli, üzerlerindeki yapı ve tesislerin durumu da dikkate alınarak dengeleme planı oluşturulur.

Bir Yorum Gönder