DEPOZİTO

Kiracıdan kontrat başlangıcında muhtemel hasarları ve masraf faturalarını (elektrik, su, doğal gaz, işletme giderleri vs) karşılamak üzere alınan teminat bedeli. Bu konuyla ilgili olarak kontratta şu şekilde bir maddeye yer verilebilir: “Kiracıdan 1.000 TL depozito alınmış olup, dairede herhangi bir hasar veya ödenmemiş bir borç kalmadığı takdirde kendisine iade edilecek, aksi takdirde mahsup edilecektir. Kiracı hiçbir surette bu depozito bedelini son ayın kirası olarak mahsup edemez.”

Bir Yorum Gönder