DERECE SÜTÜNÜ

İpotek işlemi sırasında ipotek resmi senedinin bu bölümüne, tesis edilen ipoteğin derecesi belirtilir. Taşınmaz hangi ipotek derecesine tescil edilirse, o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat teşkil eder. Boş dereceden yararlanma hakkı yoksa, ipotek hakkı kendisinden önceki bir ipoteğin düşmesi halinde de onun yerine geçemez.

Bir Yorum Gönder