DEVRE MÜLK

Kişilerin tatil veya dinlenme amacıyla bir yapı veya bağımsız bölümden, yılın belli bir zamanında istifade hakkına denir. Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yapılarda kurulabilir. Tapuda işyeri olarak tescil edilmiş bir gayrimenkul üzerinde bu hak tesis edilemez. Devre mülk hakkı, bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Bir Yorum Gönder