DİKİLİ TARIM ARAZİSİ

Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan, üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.

Bir Yorum Gönder