Doğrudan Hayrat Vakfa İdarenin Müdahalesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Doğrudan Hayrat Vakfa İdarenin Müdahalesi - El Atmanın Önlenmesi DavasıDoğrudan hayrattan olan cami meşrutası (bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak şartı ile verilmiş mülk) yapıldığı şekliyle muhafaza edilememiş, işe yaramaz bir duruma gelmiş ise, o takdirde mazbutaya alınan (kayıt altına alınan) vakıf nedeniyle idarenin tahsis yapma yetkisi ortaya çıkar.

Davacı vakıflar idaresi vekili, müvekkili idareye ait 620 ada 29 parsel sayılı taşınmazı davalının haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın kullandığını bildirmiş, el atmanın önlenmesi ve ecrimisilin tahsilini istemiştir.

Mahkemece çekişmeli yeri içeren tapu kaydındaki beyana göre davalının oturmasının haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Gerçekten dosyaya ibraz edilen tüm tapu kaydından çekişmeli taşınmazın kadastroca imam ve müezzine meşruta bahçeli kargir iki ev niteliği ile “Şahbender Halil Karısı Fatma Vakfı adına” tespit edildiği anlaşılmaktadır. Kuşkusuz doğrudan hayrattan olan cami meşrutası yapıldığı şekliyle muhafaza edilmiş ise, orada oturmayı vakıfname hükümleri haklı ve geçerli kılabilecektir. Ancak cami imamlarının oturmasına şart kılınan meşruta Vakıflar Kanunu’nun 10. maddesinde ifade edildiği üzere işe yaramaz bir duruma gelmiş ise, o takdirde mazbutaya alınan vakıf nedeniyle idarenin tahsis yapma yetkisi ortaya çıkar.

Hal böyle olunca, öncelikle vakfiyenin dosyaya getirtilmesi daha sonra yerinde keşif yapılması çekişmeli yerin (yapının) önceki halinin ve son durumunun saptanması, uyuşmazlığın vakfiye hükümlerine göre mi yoksa Vakıflar Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre mi çözümlenmesi gerekeceğinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, noksan soruşturma ile yetinilip yazılı olduğu üzere davanın reddedilmesi isabetsizdir. Davacı İdarenin temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, (Y.1.HD. 28.05.2001 T. 6092 E. 6507 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder