DOKTOR RAPORU

Herhangi bir tapu işlemi için talepte bulunan kişinin medeni haklarını kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Bu konuda kuşkuya düşülürse Tapu Sicil Müdürünün takdirine bağlı olarak hükümet tabipliğinden konuyla ilgili rapor istenebilir. Bu konuda kişinin kaç yaşında olduğunun önemi yoktur. Aynı şekilde noterler tarafından yapılan işlemlerde de kuşku duyulan veya 65 yaşın üzerindeki kişilerden rapor istenebilir. Söz konusu rapor yalnızca alındığı gün için geçerli olup, hükümet tabipliğine bizzat gidilerek alınabileceği gibi, serbest çalışan uzman psikiyatristlerce de hazırlanabilir. Resimli olarak düzenlenen bu rapor daha sonra kaymakamlığa onaylattırılır, tapu ve noter işlemlerinde kullanılır.

Bir Yorum Gönder