DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (DOP)

İmar çalışmasına tabii tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler (yol, meydan, yeşil alan, Pazar yeri, karakol, cami, otopark vs) için kullanılmak üzere, düzenlemeye tabi tutulan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünden %40 kadar düşülebilen  miktara denir. Düzenleme ortaklık payının, düzenlemeye giren parsellerden dengeli ve hakkaniyete uygun, eski ve yeni oluşan parsellerin uzaklık ve ekonomik değerleri gözetilerek yapılması gerekir. Mevcut yapıların imar parseli içinde kalmasına ve gayrimenkul sahiplerine imkan olduğu ölçüde kendi arsalarının bulunduğu yerden hissesiz parsel verilmesine dikkat edilmelidir. İnşaata uygun olmayan yüzölçümü ve kırık köşeli artık parsel bırakılmamalıdır.

Bir Yorum Gönder