Ev Sahibi Ne Zaman Kira Tespit Davası Açabilir?

Zamanla kiralanan yer ve civarında değer artışı gerçekleşebilir. Kiralanan yerin yakınlarına metro gelmesi, ticaret merkezi açılması, bölgenin zamanla popüler hale gelmesi, civarında okul ve hastane gibi hayatı kolaylaştıran, kullanım kolaylığı getiren, o bölgeye değer katan olayların artması aynı zamanda kiralanan yerin de değer artışına sebep olacağından kira parasında değişiklik gerekebilir.  Bu gibi durumlarda daire sahibi, kiracıya önceden bir ihtarname çekerek kira parasının ne olması ve nasıl ödenmesi gerektiği konusunda bilgilendirir. Bu ihtarnameye rağmen ev sahibi olumlu yanıt alamaz ise gayrimenkulun bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine müraacat ederek kira tespit davası açar. Kira tespit davasında mahkeme, bir bilirkişi vasıtasıyla konutun kira rayicini tesbit eder ve buna uygun bir karar verir.

Bir Yorum Gönder