Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman AşımıZararın tazmini ile ilgili açılacak davalar, geçersiz sözleşme nedeniyle açılacak bedelin geri alınması ve talepler ile ilgili davalar 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın vaat edilene fiilen teslim edilmesinde zaman aşımı işlemez. Bu gibi durumda zaman aşımı def’inin ileri sürülmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak, zaman aşımı def’i dinlenmeyecektir.

Taşınmaz fiilen teslim edilmemişse zaman aşımı, satış vaadi sözleşmesinde satışın yapılacağı tarih belirtilmiş ise zaman aşımı bu kararlaştırılan tarihten itibaren işler. Satışın yapılacağı tarih belirtilmemişse zaman aşımı, Türk Borçlar Kanunu’nun 90 ve 36. maddeleri uyarınca sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren işler.

Geçersiz sözleşme nedeniyle açılacak bedelin geri alınması ve talepler 7.6.1939 T. 31/47 sayılı İBK. gereğince 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Zaman aşımının başlangıcı, satıcının ferağdan kaçındığı zamandır. Sözleşmede ferağ için bir tarih konulmamışsa, zaman aşımı sözleşme tarihinden itibaren başlar.

Zararın tazmini hakkında açılacak davalar 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Satış vaadi sözleşmesinin yerine getirilmesi şarta bağlı ise, şartın gerçekleştiği tarihten itibaren zaman aşımı işler.

Satışı kanunen yasaklanan bir taşınmazın satışı vaat edilmiş ise, zaman aşımı takyidin (sınırlandırmanın) kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Taşınmaz iştirak (elbirliği) halinde mülkiyete tabi ise, iştirakin paylı mülkiyete çevrildiği tarihten itibaren zaman aşımı işlemeye başlar.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder