GENEL GİDERLER

Site veya apartman gibi ortak alanda yaşayan kat maliklerinin katılım göstermek zorunda oldukları bazı giderlerdir. Genel giderlerin paylaşımı istenirse kendi aralarında anlaşarak kararlaştırılabilir. Kapıcı, bahçıvan gideri, bekçi giderleri, kaloriferci, ana gayrimenkulün sigorta primleri, ortak yerlerin bakım ve onarım ve korum giderleri, yönetici aylığı gibi genel giderlerin bazıları eşit olarak bazılarıysa arsa payı oranında katılımı gerektirir.

Bir Yorum Gönder