Harici Satış

Kanunlarımız, taşınmaz satışında şekil şartı arar. Yani bir gayrimenkulün satışının geçerli olabilmesi için resmi memur önünde imza altına alınması gerekir. Resmi şekil şartı yerine getirilmeden yapılan taşınmaz satışlarına Harici Satış denmektedir. Bir taraf taşınmazı devrederken diğer taraf da taşınmazın maddi yükümlülüğünü yerine getirmekte fakat bu durum noter tarafından düzenlenen bir sözleşmeyle veya tapu memuru önünde düzenlenen bir tapu senedi ile tescil edilmemektedir. Kural olarak haricen satış ile taşınmaz devri geçersizdir. Fakat bu durumun istisnai durumları da vardır.

Bir Yorum Gönder