HİSSE TEVHİDİ

Hisselerin birleştirilmesi. Bir gayrimenkulde hissesi olan birinin aynı gayrimenkulden başka bir hissenin sahibi olması durumunda önceki hisseyle sonraki hissenin birleştirilip tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Hisse tevhidi için herhangi bir talebe gerek yoktur, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kendiliğinden yapılması gereklidir.

Bir Yorum Gönder