İFLAS

Gerçek veya tüzel kişinin borcunu ödeyememesi halinde, alacaklının talebi üzerine Ticaret Sicil Mahkemesince ilan edilir. Borçlunun tüm mal varlığı, hak ve alacakları üzerindeki tasarruf hakkı iflas masasına geçer.

Bir Yorum Gönder