İHDAS

İmar planlarında hazine ve özel idareye ait yeşil saha, yol, park, terminal, meydan gibi ortak hizmetlere ayrılmış yerlerin, Maliye Bakanlığının onayı alınarak belediye veya valiliğin teklifi üzerine, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeyse belediyeye, dışındaysa özel idareye bedelsiz olarak tapu kaydının yapılarak devredilmesi  işlemine ihdas denir.

Bir Yorum Gönder