İHTİYARİ İHALE

Bir idarenin kendi isteği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığı ihale işlemine denir. İhtiyari ihalede mülkiyet tescil ile kazanılır. İhale taraflarının Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurması ile resmi senet düzenlenir. İhale kararının kesinleştiği aranmaz.

Bir Yorum Gönder