İHTİYAT TEDBİRLERİ

Veraset ve intikal vergisi matrahına girmesi gereken malların kaçırılacağına dair şüphenin bulunduğu durumlarda ilgili vergi dairesince , Medeni Kanun’un 590. maddesinin  3. fıkrasına dayanarak Sulh Hukuk Mahkemesinden tereke defterinin yapılması (menkul ve gayrimenkullerin kayıt altına alınması) istemidir. Tereke defterinin yazılması konusu sadece devletin alacağını güvence altına almak için bir uygulama değildir. Aslında mirasçıların ve mirasla ilgili kişilerin haklarının korunması için düzenlenmiş bir uygulamadır.

Bir Yorum Gönder