İHTİYATİ HACİZ

Mahkeme kararına dayanarak tapu siciline işlenen ve sahibinin gayrimenkul üzerindeki her türlü tasarrufunu engelleyen bir işlemdir. İhtiyati haciz kararı İcra Müdürlüğü müzekkeresi ile bildiriliyorsa hangi mahkemenin hangi kararına bağlı olarak ihtiyati haciz kararı verildiği belirtilmeli veya mahkeme kararı müzekkereye eklenmelidir.

Bir Yorum Gönder