İMAR AFFI

Kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak kaçak yapıların veya imar kurallarına uygun yapılara sonradan kaçak olarak eklenmiş bölümlerin aklanmasını sağlayan yasadır.

Bir Yorum Gönder