İntifa Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının elde edilmesi ve tescilinde aksine bir düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır. İntifa hakkı tescil edildi ise herkese karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmese dahi durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir

İntifa hakkının kurulması alacaklarda alacağın devri ile, taşınırlarda zilyetliğin devri ile, taşınmazlarda ise tapu kütüğüne tescil ile yapılır.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder