İPOTEK İBLAĞI

Önceden tesis edilmiş bir ipotekteki borç miktarının arttırılması işlemidir. Borç miktarının arttırılabilmesi için alt derecelerde bulunan ipotek alacaklarının onaylarının alınarak resmi senet düzenlenmelidir. Bu işlemden alınacak harç ve damga vergisi, ilave edilen miktara göre hesaplanır.

Bir Yorum Gönder