İPOTEK

Borca karşılık teminat gösterme işlemi. Alınacak bir kredi veya doğması muhtemel bir borca karşılık güvence olması için borçluya ait bir gayrimenkulün, tapu kütüğünün ilgili sütuna tescili işlemine ipotek denir.

Bir Yorum Gönder