İPOTEKTEN KURTARMA

İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılması işlemidir. Medeni Kanun’a göre değerini aşan bir borç için gayrimenkul ipotek altına alınmışsa,  bu gayrimenkulü satın almak isteyen kişi; borçtan şahsen sorumlu değilse, ipotek alacaklısı henüz icra takibine başlamadıysa, satın alma bedeli içerisinden ipotek alacağının tutarını ödeyerek gayrimenkulü ipotekten kurtarmak istediğini 6 aydan önce ipotek alacaklısına bildirir. İpotek alacağı kadar tutar gayrimenkul sahibine değil de ipotek alacaklısına ödenir, eski gayrimenkul sahibi de borcundan kurtulur. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır.

Bir Yorum Gönder