İRAD SENEDİ

Sadece tarım arazileri, evler, üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerine kurulabilen, şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen, gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile kurulan bir rehin senedidir. Medeni Kanun’a göre irad senedi, gayrimenkul üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedidir ve tapu siciline tescil edilen bu senet, piyasada alınıp satılan bir mal haline gelir. Ancak uygulamada karşılık bulamamıştır.

Bir Yorum Gönder