İŞLETME PROJESİ

Kat Malikleri Kanunu’na göre gayrimenkulün bir yıllık dönem boyunca tahmini gelir ve giderleri ile kat maliklerinin bu giderlere katılma payını ve diğer detayları gösteren, yönetici tarafından hazırlanan mali tablo.

Bir Yorum Gönder