İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET (ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYET)

Bir gayrimenkul üzerinde birden çok kişinin sahip olması, fakat pay oranlarının belli olmaması durumuna iştirak halinde mülkiyet veya diğer bir ifadeyle elbirliği ile mülkiyet denmektedir. Bu tür mülkiyetlerde ortaklar beraber hareket etmek zorundadır. Gayrimenkulün bir kısmı veya tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilmek için bütün ortakların oluru gerekir. Ortaklardan birinin borcuna karşılık haczi mümkündür. Ancak ortaklık hali ortadan kaldırılmadıkça satışı yapılamaz

Bir Yorum Gönder