İTİRAZ

Bir şeyin sonucunu kabul etmemek veya başka türlü yapılmasını istemek. Kadastro tespitine itiraz : Kadastro tutanaklarında belirtilen konulara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar, kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir. Red kararına itiraz : Tapu Sicil Müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da genel müdürlüğe itiraz edilebilir.

Bir Yorum Gönder