İZALE-İ ŞUYU

Birden çok kimse adına elbirliği ile mülkiyet veya paylı mülkiyet şeklinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin taksim edilmesi konusunda hissedarların anlaşamaması durumunda, mahkeme kararı ile gayrimenkulün paylaştırılması veya ihaleyle satılarak paylaştırılması işlemidir. Ortaklığın giderilmesi.

Bir Yorum Gönder