KANUNİ İPOTEK

Bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikin rızasına tabi olmadan, alacaklının tek taraflı talebiyle tapu sicilinin derece sütununa tescil edilen ipoteklerdir. Örneğin satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdinde kanuni ipotek tesisi mümkündür.

Bir Yorum Gönder