KAPİTALİZASYON ORANI

Kapitalizasyon oranı, taşınmazı elde etmek için kullanılan sermayenin kullanılma hakkıdır. Piyasa kapitalizasyon oranı, taşınmazın net geliri ile gerçek satış değeri arasındaki orandır. Genellikle arazi ve bina taşınmaz yatırımlarının getiri oranı olarak bilinmektedir (1). Hesaplanma yöntemlerine göre farklı tanımları ve ifadeleri kullanılmaktadır. Aşağıda kapitalizasyon oranı ile ilgili bazı formüller verilmiştir.

  • Taşınmaz Kapitalizasyon Oranı = Yıllık Net Gelir / Taşınmaz Değeri
  • Arsa Kapitalizasyon Oranı = Yıllık Arsa Net Geliri / Arsa Değeri
  • Yapı Kapitalizasyon Oranı = Yıllık Yapı Net Geliri / Yapı Değeri
  • Yapı Kapitalizasyon Oranı = Kredi Faiz Oranı + Amortisman Çarpanı
  • Taşınmaz Kapitalizasyon Oranı =  (İpotek Sabiti * Borç Oranı) + (Öz kaynak Temettü Oranı * Öz kaynak Oranı)
  • Toplam Kapitalizasyon Oranı = (Arsa Kapitalizasyon Oranı * (Arsa Değeri / Gayr. Değeri)) + (Yapı Kapitalizasyon Oranı * (Yapı Değeri / Gayr. Değeri))

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Ankara, 2016, s. 199

Bir Yorum Gönder