RIZAİ FERAĞ

Bir kimsenin kendi isteğiyle gayrimenkulünü devretmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi imzalaması. Özellikle kamulaştırma işlemlerinde taşınmaz maliki kamulaştırmaya razı olursa bizzat Tapu Sicil Müdürlüğüne gelerek resmi senedi kamulaştıran idare temsilcisiyle birlikte imzalayarak rıza-i ferağ verir.

Bir Yorum Gönder