TABAN ALANI KATSAYISI (KAKS)

Bir yapının taban alanının imar parseline oranıdır. İmar mevzuatında aksine bir hüküm olmadığı takdirde ayrık nizama tabi imar parsellerinde taban alanı; irtifa sınırlaması getirilmiş ve imar planında bahçe mesafeleri belirlenmemiş ise %35’i, irtifa serbest ise %25’i geçemez. Bu alanın tespitinde mevcut binalar ve müştemilat da dahil edilir.

Bir Yorum Gönder