KOT

Bir projede başlangıç noktası olarak gösterilen değişmez nokta. Yüksekliği gösteren bu noktaya göre diğer kotlar düzenlenir. Örneğin yol kotu parselin yüz aldığı yolun, bordür taşı konulmuş ise, binanın ön cephe hattı ortası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden kot verilir. Yapı nizamı bitişik olan yerlerde kot, bina cephesi üzerindeki en yüksek tretuar seviyesinden verilir.

Bir Yorum Gönder