MALİYET YÖNETİMİ

Herhangi bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken başvurulan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde gayrimenkulün yapımında kullanılan malzeme, kalite ve işçilik, inşaat maliyeti birim fiyatları, yıpranma payı gibi faktörler göz önünde bulundurularak inşaatın maliyet bedeli ortaya çıkartılır. Eski yapıların maliyetine göre değerlerini ölçmek oldukça zor ve karmaşıktır. Maliyetler aşağıdaki iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Doğrudan Maliyetler: İşçilik, malzemeler, inşaat süresince yapılan güvenlik masrafları, malzemelerin depolanması giderleri, enerji giderleri, teminat mektupları gideri, yüklenicinin genel giderleri. Dolaylı Maliyetler: Mimari – mühendislik – proje – kadastro giderleri, ekspertizlik – muhasebe – danışmanlık giderleri, finansman giderleri, sigorta ve emlak vergileri, pazarlama ve satış giderleri, tapu giderleri.

Bir Yorum Gönder