Medeni Kanun’dan Önce Evlat Edinme – Tescil Davası

Medeni Kanun'dan Önce Evlat Edinme - Tescil DavasıMedeni Kanun‘un yürürlüğe girmesinden önceki kanunlarda “evlat edinme” bulunmadığından, buna aykırı olarak nüfusa düşürülen kayıt geçersizdir.

Taraflar arasındaki veraset davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul İkinci Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.3.1975 gün ve 1138- 267 sayılı kararın incelenmesi, davacı hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin 15.4.1975 gün ve 3303-3553 sayılı ilamıyla, “Eski Hukukta evlat edinme müessesesi yoktur. Nüfustaki kayıt, bu nedenle hukukça geçerli değildir. Murisin başkaca mirasçısı olup olmadığı araştırılarak, kesin surette belli edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği” nedenleriyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, gereği düşünüldü:

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki mevzuatta evlat edinme müessesesi mevcut bulunmadığına göre, bu esasa aykırı olarak nüfusa geçirilen kayıt yok hükmündedir. Bu nedenlerle mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bozulmalıdır.

Temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, (YHGK. 13.04.1977 T. 1976/1837 E. 1977/366 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder