MEVCUT TEŞEKKÜL

Bir yapı adasında, inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış, halen o bölgedeki mevzuat hükümlerine göre aynen veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan yapılar.

Bir Yorum Gönder