MEVZİ İMAR PLANI

Mevcut imar planı dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan, sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan plandır. Mevzi imar planı yetkisi imar sınırı içindeki alanlarda belediyeye, imar sınırı dışındaki alanlarda ise valiliklere aittir. Birden fazla maliki olan arazilerin mevzi imar planlarının yapılmasında, maliklerin muvafakati aranır. Ancak resmi kurumlarca (Belediye, Valilik, Bayındırlık Bakanlığı) yapılan mevzi imar planı uygulamalarında muvafakat şartı aranmaz.

Bir Yorum Gönder