MİRAS ORTAKLIĞI

Bir kişinin ölümü halinde, birden çok mirasçısı varsa, hisseler belirleninceye kadar bunlar arasındaki hukuki ilişkiye miras ortaklığı adı verilir. İştirak halindeki mülkiyetin en çok rastlanan türüdür. Mirasçılar tapu siciline gelip, miras kalan taşınmazların iştirak halinde mülkiyet olarak tescilini isteyebilirler.

Bir Yorum Gönder